BIBLIOTEKA


 
 
 
 
 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

 

 
 

 MUZEALNA IZBA GÓRNICTWA  KRUSZCOWEGO W MIEDZIANCE

 

Świetlice wiejskie

Na Rynku w Chęcinach czytano „Pana Wołodyjowskiego”

6 września, na Rynku Górnym w Chęcinach, z inicjatywy Prezydenta Polski, Bronisława Komorowskiego oraz Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, Roberta Jaworskiego czytano „Pana Wołodyjowskiego”.

Trzecią z powieści tworzących Trylogię Henryka Sienkiewicza czytali: Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski; o. Paweł Chmura, Gwardian Klasztoru o. Franciszkanów, Radni Rady Miejskiej w Chęcinach w osobach: Małgorzata Pniewska, Tomasz Żelichowski (również nauczyciel języka polskiego w ZSO w Wolicy; dyrektorzy szkół z terenu gminy: Stanisław Bożek (SP w Łukowej), Nina Budziosz (ZSO w Wolicy), Joanna Jawornik (SP w Polichnie), Halina Król – Kruk (SP w Bolminie), Halina Kołodziejczyk (ZS nr 2 w Chęcinach), Iwona Samburska (ZSO w Chęcinach) oraz uczniowie Gimnazjum Nr 1: Iga Łebek, Weronika Miernik, Dawid Nartowski, Klaudia Sołtys, Marek Stępień. Uczniowie zostali przygotowani przez nauczycieli języka polskiego: Marzenę Rewucką - Kundys, Justynę Ramiączek, Agnieszkę Skrobot, Magdalenę Pobochę i Iwonę Szachowicz.