BIBLIOTEKA


 
 
 
 
 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

 

 
 

 MUZEALNA IZBA GÓRNICTWA  KRUSZCOWEGO W MIEDZIANCE

 

Świetlice

Cennik

Załącznik Nr 1 do umowy dzierżawy nr rej. 1/2014 z dnia 01.04.2014 r.

zgodnie z aneksem nr 12 z dnia 26.10.2023 r.

CENNIK KORZYSTANIA Z HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ
„POD BASZTAMI”, BOISK ZEWNĘTRZNYCH PRZY HALI

ORAZ CENNIK Z ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG UPOWSZECHNIANIA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ „POD BASZTAMI” PRZEZ CENTRUM KULTURY I SPORTU W CHĘCINACH

 

 

TABELA A

TABELA B

L.p.

Przedmiot usługi

Cena zł brutto dla osób zameldowanych poza terenem Gminy Chęciny

Cena zł brutto dla mieszkańców Gminy Chęciny

1

Korzystanie z parkietu głównego wraz z szatniami
za zajęcia sportowo - rekreacyjne z pełnym oświetleniem za 1 godzinę

Powyżej 5 miesięcy zniżka 10%

oraz organizacja spotkań za 1 godzinę

 

240,00 zł

 

 

180,00 zł*

 

2

Korzystanie z 1/3 parkietu głównego wraz z szatniami za zajęcia sportowo – rekreacyjne z pełnym oświetleniem za 1 godzinę

Umowy długoterminowe:

Powyżej 5 miesięcy zniżka 10%

 

100,00 zł

 

 

80,00 zł*

 

3

Korzystanie z parkietu głównego wraz z szatniami
i widownią hali na artystyczne i sportowe imprezy masowe, gale sportowe, mecze, zawody

za 1 dzień (wydarzenia odpłatne)

 

5 000,00 zł

 

 

4 000,00 zł

4

Cena za korzystanie z parkietu głównego
wraz z szatniami i widownią hali na występy artystyczne i sportowe za 1 dzień (wydarzenia nieodpłatne)

 

3 000,00 zł

 

2 500,00 zł

5

Wynajęcie sali konferencyjnej/fitness/ bufet

za 1 godzinę

 

100,00 zł

 

80,00 zł

6

Korzystanie z kortu tenisowego w godz. 7.00 – 15.00

za 1 godzinę

Korzystanie z kortu tenisowego w godz. 15.00 – 22.00

za 1 godzinę

Korzystanie z kortu tenisowego w dni sobota / niedziela

za 1 godzinę

30,00 zł

 

40,00 zł

 

40,00 zł

 

20,00 zł

 

30,00 zł

 

30,00 zł

 

7

Korzystanie z boiska do piłki ręcznej – boisko zewnętrzne

za 1 godzinę

145,00 zł

95,00 zł

8

Opłata miesięczna za reklamę wewnątrz budynku

120,00 zł/m2

9

Opłata za reklamę umieszczoną wewnątrz hali podczas
 1 – razowej imprezy

300,00 – 1200,00 zł/sztukę

10

Opłata miesięczna za reklamę umieszczoną na terenach zewnętrznych

120,00 zł/m2

11

Korzystanie z sauny  – 1 godzina (grupa - max10 osób)

 

KARNET SAUNA 2 wejścia + 1 gratis (ważny 1 miesiąc)

 

KARNET SAUNA 3 wejścia + 1 gratis (ważny 1 miesiąc)

70,00 zł

 

140,00 zł

 

200,00 zł

50,00 zł

 

100,00 zł

 

140,00 zł

12

Udostępnienie pomieszczeń hali na organizację zajęć sportowo – artystycznych i edukacyjnych dla dzieci
i dorosłych za 1 godzinę

 

od 1,00 zł

13

CENNIK SIŁOWNIA

Wejście jednorazowe (bez limitu czasu)

Wejście jednorazowe ulgowe dla młodzieży uczącej się
i studiującej (po okazaniu legitymacji do 24 r.ż.)

KARNET OPEN SIŁOWNIA (imienny, ważny 1 miesiąc)

KARNET OPEN SIŁOWNIA ULGOWY (imienny, ważny 1 miesiąc)

 

 17,00 zł

 11,00 zł

 

120,00 zł

100,00 zł

 

 

 15,00 zł

 10,00 zł

 

 100,00 zł

80,00 zł

 

14

CENNIK FITNESS

Wejście jednorazowe

KARNET 8 WEJŚĆ (imienny, ważny 1 miesiąc)

KARNET 16 WEJŚĆ (imienny, ważny 2 miesiące)

KARNET OPEN FITNESS/SIŁOWNIA (imienny, ważny 1 miesiąc)

 

22,00 zł

155,00 zł

285,00 zł

220,00 zł

 

18,00 zł

125,00 zł

230,00 zł

190,00 zł

15

Zajęcia taneczne prowadzone przez instruktora zatrudnionego przez CKiS (zajęcia 2 razy w tygodniu)

(2-gie dziecko zniżka 50 %)

Opłata miesięczna

 

120,00 zł

 

100,00 zł

16

Zajęcia taneczne prowadzone przez instruktora zatrudnionego przez CKiS (zajęcia 1 razy w tygodniu)

(2-gie dziecko zniżka 50 %)      
Opłata miesięczna

 

70,00 zł

 

60,00 zł

17

Warsztaty wokalne prowadzone przez instruktora zatrudnionego przez CKiS:

(We wszystkich zajęciach 2-gie dziecko zniżka 50 %.

Jako pierwsze przyjmowane są zajęcia droższe

w rozliczeniu miesięcznym)

 

 

120,00 zł

 

 

 

100,00 zł

 

18

Sportowe urodziny (dla maksymalnie 15 dzieci)

za każde dodatkowe dziecko powyżej 15 osób

dopłata 20,00 zł.

 

500,00 zł – 600,00 zł

19

Zajęcia teatralne

(seniorzy od 50 – roku życia bezpłatnie)

90,00 zł

70,00zł

20

Zajęcia ruchowe - Profilaktyka wad postawy dla dzieci
(2-gie dziecko zniżka 50 %)

Opłata miesięczna

90,00 zł

70,00zł

21

Zniżka 30 % dla osób posiadających Ogólnopolską Kartę Seniora – edycja Gmina i Miasto Chęciny (wiek +60)
na ofertę wg pkt.: 1 – 14, 16.

Zniżka na najem pomieszczeń dotyczy grup senioralnych i wydarzeń organizowanych dla seniorów.

Korzystanie z karnetów na wejścia ze zniżką możliwe
za okazaniem karty seniora.

Zniżka nie łączy się z innymi upustami.

 

 

30% zniżki

 

 

30% zniżki

22

Zniżka 30 % dla osób posiadających Ogólnopolską Kartę Seniora – edycja Gmina i Miasto Chęciny (wiek +60)
na wydarzenia biletowane organizowane przez CKiS
w Chęcinach.

Posiadaczowi karty przysługuje zniżka na zakup jednego biletu.

Zniżka nie łączy się z innymi upustami.

 

 

30% zniżki

 

 

30% zniżki

23

Weteran i weteran poszkodowany korzystają z hali sportowej i siłowni bezpłatnie - dotyczy osób i grup weteranów lub weteranów poszkodowanych.

 

Grupa nie składająca się wyłącznie

z weteranów jest obciążona wg. cennika

 

Bezpłatnie, po okazaniu legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.

Grupa nie składająca się wyłącznie z weteranów jest obciążona wg. cennika.

 

Bezpłatnie, po okazaniu legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.

Grupa nie składająca się wyłącznie z weteranów jest obciążona wg. cennika.

 

*- zniżka przysługuje drużynie składającej się w większości z mieszkańców gminy Chęciny. Osoba podpisująca umowę zobowiązana jest wypełnić stosowne oświadczenie.

Partnerzy :

Gmina i Miasto Chęciny

Zamek Królewski w Chęcinach

Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne

Muzeum Wsi Kieleckiej

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej
w Chęcinach

Geopark Świętokrzyski

Jaskinia Raj

Portal Informacji Kulturalnej
wici.info
Świętokrzyskie wirtualnie

Kielce Raj dla dzieci

 

©ˆ 2013 Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

 

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach
ul. Armii Krajowej 18A, 26-060 Chęciny
tel. 41 3151097
http://www.ckis.com.pl
email: sekretariat@ckis.checiny.pl
NIP: 959-15-58-476

 

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach realizuje projekt "Zaczytani chęcinianie” dofinansowany w ramach Programu Rządowego. Promocja czytelnictwa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach realizuje zadanie pn.: Miejsce dla sztuki" w ramach Programu Infrastruktura domów kultury, które dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.