BIBLIOTEKA


 
 
 
 
 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

 

 
 

 MUZEALNA IZBA GÓRNICTWA  KRUSZCOWEGO W MIEDZIANCE

 

Świetlice wiejskie

Odszedł Pan Józef Plewiński - wieloletni sołtys miejscowości Ostrów

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu dzisiejszym zmarł wieloletni sołtys miejscowości Ostrów, Pan Józef Plewiński.

Funkcję sołtysa pełnił od 2006 roku. Był wspaniałym, niezwykle życzliwym człowiekiem, oddanym rodzinie i swoim mieszkańcom. Zawsze zaangażowany, służył pomocą i był gotów do działania, pozytywnie nastawiony do wszelkich działań społecznych kierowanych w stronę swojego sołectwa. Jako sołtys sumiennie wykonywał swoje obowiązki, nie szczędził swego czasu by aktywnie angażować się w prace społeczne w swojej miejscowości.

Pogrzeb odbędzie się w środę, 20 października, o godzinie 13.50 w kościele
pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej w Łukowej.

Pogrążonej w smutku Rodzinie składamy najszczersze kondolencje oraz wyrazy
głębokiego współczucia.