BIBLIOTEKA


 
 
 
 
 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

 

 
 

 MUZEALNA IZBA GÓRNICTWA  KRUSZCOWEGO W MIEDZIANCE

 

Świetlice

Świetlice administrowane przez Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach jest administratorem świetlic na terenie Gminy Chęciny: w Czerwonej Górze, Miedziance, Tokarni, Łukowej, Ostrowie, Siedlcach, Wolicy i Lipowicy.

Podjęte w świetlicach działania ukierunkowane są na rozwój zainteresowań wychowanków i zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych. Podczas organizowania zajęć dużą uwagę przywiązuje się do kształtowania umiejętności współdziałania w grupie; nawiązywania pozytywnych kontaktów interpersonalnych; umiejętności rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć; umiejętności panowania nad emocjami, jak również na upowszechnianie zasad kultury osobistej oraz przestrzegania przyjętych zasad i norm zachowania się w świetlicy.

Podopieczni korzystają z gier, zabawek oraz wszelkich materiałów plastycznych w które świetlice są na bieżąco doposażane. W obiektach organizowane są także liczne zabawy, konkursy i turnieje. Wśród działań świetlic znajdują się: gry i zabawy grupowe, zajęcia plastyczno-techniczne, gry planszowe, zajęcia teatralno-muzyczne, zajęcia audiowizualne, konkursy, zagadki, turnieje sportowe, zajęcia grupowe na świeżym powietrzu, spacery po okolicy. W ramach ferii zimowych i wakacji organizowane są zajęcia wyjazdowe: kino, wrotki, park trampolin, basen, park linowy i wiele innych.

Główne zadania świetlic to właściwa organizacja czasu pracy po lekcjach, kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie; rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności podopiecznych; organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki, a także współpraca ze środowiskiem lokalnym. W niektórych obiektach działają również Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich, które integrują dorosłych mieszkańców danych miejscowości.

Świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami.


275750361 2121769271321189 3963821462657191192 nŚwietlica w Czerwonej Górze

Godziny pracy świetlicy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

14.00 - 18.00

11.00 - 19.00

14.00 - 18.00

14.00 - 18.00

11.00 - 19.00

wybrane soboty od marca

Godziny zajęć podczas Ferii zimowych w dniach 12 - 23.02.2024 r.:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

10.00 - 15.00

10.00 - 15.00

10.00 - 15.00

10.00 - 15.00

10.00 - 15.00

Zajęcia dodatkowe:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Zajęcia taneczne dla dzieci

 

17.30 - 19.00

 

 

17.30 - 19.00

Aktywni 50+

 

10.00 - 11.00

 

10.00 - 11.00

 


DSC 0899Świetlica w Lipowicy

Godziny pracy świetlicy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

14.00 - 18.00

-

14.00 - 18.00

-

14.00 - 18.00

wybrane soboty od marca

Godziny zajęć podczas Ferii zimowych w dniach 12 - 23.02.2024 r.:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9.00 - 16.00

-

9.00 - 16.00

-

9.00 - 16.00

 


DSC 0094Świetlica w Łukowej

Godziny pracy świetlicy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

10.00 - 18.00

14.00 - 19.00

14.00 - 19.00

10.00 - 18.00

-

wybrane soboty od marca

Godziny zajęć podczas Ferii zimowych w dniach 12 - 23.02.2024 r.:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08.00 - 16.00

09.00 - 13.00

09.00 - 13.00

-

08.00 - 16.00

Zajęcia dodatkowe:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Mała Akademia Folkloru

15.30

 

 

15.30

 

LKS Industria Znicz Checiny - zapasy   17.30 - 19.00 17.30 - 19.00    

DSC 0029Świetlica w Miedziance (budynek Muzealnej Izby Górnictwa Kruszcowego)

Godziny pracy świetlicy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota
          10.00 - 16.00

Godziny zajęć podczas Ferii zimowych w dniach 12 - 23.02.2024 r.:

Poniedziałek

Wtorek

Środa 14 lutego

Czwartek 15 lutego

Piątek 16 lutego

Sobota
10 i 17 lutego
10.00 - 14.00 10.00 - 14.00 10.00 - 14.00 10.00 - 14.00 10.00 - 14.00 10.00 - 16.00

 


DSC 0123Świetlica w Ostrowie

Godziny pracy świetlicy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

13.00 - 17.00

15.30 - 18.30

15.30 - 18.30

14.00 - 18.00

14.00 - 18.00

2 soboty w m/cu

Godziny zajęć podczas Ferii zimowych w dniach 12 - 23.02.2024 r.:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

09.00 - 13.00

09.00 - 13.00

09.00 - 13.00

09.00 - 13.00

09.00 - 13.00

 

 


Świetlica w Siedlcach

Godziny pracy świetlicy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

 

10.00 - 18.00

10.00 - 18.00

-

10.00 - 18.00

2 soboty w m/cu

Godziny zajęć podczas Ferii zimowych w dniach 12 - 23.02.2024 r.:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

08.00 - 16.00

08.00 - 16.00

08.00 - 16.00

-


Świetlica w Tokarni

Godziny pracy świetlicy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

12.00 - 20.00

12.00 - 20.00

12.00 - 20.00

12.00 - 20.00

12.00 - 20.00

2 soboty w m/cu

Godziny zajęć podczas Ferii zimowych w dniach 12 - 23.02.2024 r.:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

10.00 - 13.00

10.00 - 13.00

10.00 - 13.00

10.00 - 13.00

10.00 - 13.00

Zajęcia dodatkowe:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Zamkowe Duszki

 

14.00 - 16.00

 

14.00 - 16.00

 

LKS Industria Znicz Checiny - zapasy 17.30 - 19.00   18.00 - 19.00    
Aktywni 50+   12.00 - 13.00    

 

 


DSC 0022Świetlica w Wolicy

Godziny pracy świetlicy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

15.00 - 18.00

14.00 - 18.00

15.00 - 18.00

14.00 - 18.00

-

2 soboty w m/cu

Godziny zajęć podczas Ferii zimowych w dniach 12 - 23.02.2024 r.:

Poniedziałek
19 lutego

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

12.00 - 17.30

09.00 - 16.00

15.00 - 18.00

23 lutego

12.30 - 17.30

16 lutego
08.30 - 13.30
24 lutego 12.30 - 17.30

17 lutego
16.00 - 20.00


 

 

Partnerzy :

Gmina i Miasto Chęciny

Zamek Królewski w Chęcinach

Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne

Muzeum Wsi Kieleckiej

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej
w Chęcinach

Geopark Świętokrzyski

Jaskinia Raj

Portal Informacji Kulturalnej
wici.info
Świętokrzyskie wirtualnie

Kielce Raj dla dzieci

 

© 2023 Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

 

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach
ul. Armii Krajowej 18A, 26-060 Chęciny
tel. 41 3151097
http://www.ckis.checiny.pl
email: sekretariat@ckis.checiny.pl
NIP: 959-15-58-476

 

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach realizuje projekt "Zaczytani chęcinianie” dofinansowany
w ramach Programu Rządowego. Promocja czytelnictwa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach realizuje zadanie pn.: "Miejsce dla sztuki" w ramach Programu Infrastruktura domów kultury, które dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.