BIBLIOTEKA


 
 
 
 
 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

 

 
 

 MUZEALNA IZBA GÓRNICTWA  KRUSZCOWEGO W MIEDZIANCE

 

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna RODO w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach informuje:

1.   Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, z siedzibą w Chęcinach przy ul. Armii Krajowej 18A, 26-060 Chęciny, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 41 3151097 jest Administratorem gromadzonych danych osobowych.

2.   W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.   Cele i podstawy gromadzenia i przetwarzania danych osobowych:

a) Dane osobowe mogą być gromadzone na podstawie dobrowolnych zgód do realizacji zadań statutowych, na podstawie zawartych umów oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

b) Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach będzie zbierać dane osobowe do wykonywania  zadań statutowych
w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, promocji, turystyki i rekreacji oraz oświaty i innych prawnych obowiązków

c) Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach będzie zbierać dane osobowe do realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak: wykonanie zawartych przez Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach umów z podmiotami trzecimi, niezbędnymi do realizacji zadań,
a także ewentualnej obrony roszczeń.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa
w realizowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach  zadaniach.

5. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej w prowadzonej przez Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach dokumentacji przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, ale nie krócej niż okres wynikający z kategorii archiwalnej danej sprawy.

6. Prawa osób, których dane znajdują się w gromadzonych rejestrach danych osobowych:

a)     prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)     prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e)     prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)