BIBLIOTEKA


 
 
 
 
 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

 

 
 

 MUZEALNA IZBA GÓRNICTWA  KRUSZCOWEGO W MIEDZIANCE

 

Otwarcie nowoczesnej biblioteki w Chęcinach. Jest tu przestrzeń dla wszystkich pokoleń, w tym specjalne miejsce dla seniorów

Mieszkańcy Gminy i Miasta Chęciny nareszcie doczekali się nowej siedziby biblioteki. Trzeba przyznać, że obiekt robi prawdziwe wrażenie. Jest tu czytelnia z dużym holem, recepcja, sala dla dzieci i specjalne miejsce z przeznaczeniem na ośrodek kulturalny dla seniorów. Budynek jest nowoczesny, funkcjonalny i energooszczędny.

Po latach poszukiwania odpowiedniego miejsca i kilku przeprowadzkach Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chęcinach nareszcie ma swoją stałą i okazałą siedzibę niemalże w sercu Chęcin. Nowy obiekt spełnia współczesne standardy, w tym jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. - Biblioteka to bardzo ważne miejsce wpisane w kulturę każdej gminy. U nas od zawsze brakowało biblioteki z prawdziwego zdarzenia. Do tej pory nie miała ona swojej stałej siedziby. Co kilka lat zmieniała lokalizację. Była już w budynku dawnej synagogi, w kamienicy „Niemczówka”, starego przedszkola, schroniska szkolnego, a ostatnio w hali widowiskowo-sportowej. Mamy bardzo bogaty księgozbiór, a jak wiemy ze statystyk nasi mieszkańcy chętnie czytają, dlatego jakiś czas temu podjęliśmy decyzję, że ta instytucja zasługuje na godne i przestronne wnętrza. W ramach unijnego projektu drugiego etapu rewitalizacji zabytkowego centrum Chęcin, powstała nowoczesna biblioteka na miarę naszych czasów – mówił burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski podczas uroczystego otwarcia nowoczesnej biblioteki.

Uroczyste otwarcie biblioteki to prawdziwie historyczna chwila

W otwarciu obiektu udział wzięło mnóstwo osób. I nie ma się co dziwić, bowiem jak zgodnie podkreślali goście, jest to od teraz jedno z najważniejszych miejsc w Chęcinach. Licznie przybyli mieszkańcy, członkowie stowarzyszeń, młodzież i seniorzy, a także przedstawiciele władz różnego szczebla. Obecny był senator Krzysztof Słoń i wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik. - Gratuluję chęcińskiemu samorządowi realizacji tak rozbudowanego projektu rewitalizacyjnego, który przyczynia się do wzrostu atrakcyjności miasta pod względem turystycznym, ale też pozwolił na stworzenie miejsca, którego brakowało w Chęcinach od dawna. Biblioteka jest miejscem, z którego skorzystają wszyscy mieszkańcy – zaznaczyła wicemarszałek Renata Janik, na ręce której złożono specjalne podziękowania za wsparcie realizacji tego projektu. Gratulacje na ręce burmistrza Roberta Jaworskiego za stworzenie tak wspaniałego miejsca złożył także historyk profesor Adam Massalski.

Chęciny mają bibliotekę na miarę XXI wieku

Budynek biblioteki stanął między ulicami Kielecką i Marszałka Józefa Piłsudskiego, na terenie dawnej Spółdzielni Kółek Rolniczych. Mocno zdegradowane miejsce dziś zmieniło się w nowoczesną bibliotekę wraz z archiwum i pięknie zagospodarowaną przestrzenią wokół budynku, z zielonymi miejscami odpoczynku, ławeczkami i stylowym oświetleniem, a także nową drogą i parkingiem. Duże wrażenie budynek robi nie tylko z zewnątrz. Wewnątrz jest tu równie nowocześnie. Poza biblioteką główną wraz z archiwum znajduje się tu także recepcja, przestronny hol, czytelnia czy sala dla dzieci. Na tym jednak nie koniec. W budynku wygospodarowane zostało także miejsce dla seniorów oraz dwa lokale pod wynajem na działalność gospodarczą związaną z usługami dla mieszkańców.

To miejsce stanie się drugim domem dla seniorów

W budynku biblioteki głównej przewidziano również przestrzeń dla ośrodka kulturalnego dla seniorów, a w nim salę spotkań z zapleczem socjalnym. – Zależało nam, aby stworzyć dobre miejsce na spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także Chęcińskiego Klubu Seniora. Nasi seniorzy są niezwykle aktywni i wspaniale promują gminę Chęciny. To od nich czerpią też wzorce inne uniwersytety, które zapraszają ich do dzielenia się swoim doświadczeniem. Myślę, że siedziba dla seniorów była również bardzo potrzebna. Jestem przekonany, że dzięki niej przed naszymi seniorami otworzą się nowe możliwości – mówi burmistrz, Robert Jaworski.

Budowa biblioteki to część milionowego projektu

Projekt, na realizację którego Gmina i Miasto Chęciny otrzymała dofinansowanie w kwocie blisko 4 mln zł, prowadzono w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oprócz rewitalizacji terenu po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych objął: utworzenie Parku Miejskiego, budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej wraz z zatoką autobusową, przebudowę ul. Spokojnej i terenów przyległych do ul. O. Czesława Domańskiego w Chęcinach, budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do Zamku Królewskiego wraz z przepompownią wody oraz przebudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Radkowskiej w Chęcinach.

Agnieszka Olech

Partnerzy :

Gmina i Miasto Chęciny

Zamek Królewski w Chęcinach

Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne

Muzeum Wsi Kieleckiej

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej
w Chęcinach

Geopark Świętokrzyski

Jaskinia Raj

Portal Informacji Kulturalnej
wici.info
Świętokrzyskie wirtualnie

Kielce Raj dla dzieci

 

©ˆ 2013 Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

 

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach
ul. Armii Krajowej 18A, 26-060 Chęciny
tel. 41 3151097
http://www.ckis.com.pl
email: sekretariat@ckis.checiny.pl
NIP: 959-15-58-476

 

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach realizuje projekt "Zaczytani chęcinianie” dofinansowany w ramach Programu Rządowego. Promocja czytelnictwa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach realizuje zadanie pn.: Miejsce dla sztuki" w ramach Programu Infrastruktura domów kultury, które dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.