BIBLIOTEKA


 
 
 
 
 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

 

 
 

 MUZEALNA IZBA GÓRNICTWA  KRUSZCOWEGO W MIEDZIANCE

 

Kulturalny Wehikuł Czasu – Chęcińskie Partnerstwo na rzecz Młodych

W wakacje zawiązane zostało partnerstwo lokalne pomiędzy Gminą Chęciny za pośrednictwem Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, młodzieżą z Lokalnego Centrum Wolontariatu w Chęcinach oraz Stowarzyszeniem Asumpt.

Głównym celem nawiązania tej współpracy jest twórczy rozwój młodzieży i jej umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w kreowaniu działań kulturalnych w społeczności lokalnej. Na zaplanowaną inicjatywę pozyskane zostały środki w wysokości 12.000 zł z programu Bardzo Młoda Kultura.

W projekcie uwzględnione zostały ciekawe działania, takie jak warsztaty iluzji, ceramiki, spotkanie muzyczne, młodzieżowy wyjazd do centrum iluzji i trickartu oraz wydarzenie artystyczne w stylu lat 70’ i 80’ wraz z pokazem iluzji i dodatkowymi atrakcjami. Dzięki udziałowi w projekcie młodzież doświadczy planowania i przeprowadzania wydarzeń kulturalnych. Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie komunikowania i promowania podejmowanych inicjatyw. Dowiedzą się jak istotne jest działanie lokalne na rzecz integracji społeczności poprzez wydarzenia w obszarze kultury.

Przedstawiciele partnerstwa wzięli udział w cyklu warsztatów, które miały na celu przygotowanie do przeprowadzenia diagnozy lokalnej, zawiązania partnerstw, pomocy przy tworzeniu projektu i integracji środowiska lokalnego. Uczestnicy zdobyli wiedzę i narzędzia by włączać młodzież do czynnego uczestnictwa w kulturze co zaowocowało stworzeniem bardzo ciekawego projektu. Już dzisiaj zapraszamy do udziału w poszczególnych wydarzeniach.

 

 

Partnerzy :

Gmina i Miasto Chęciny

Zamek Królewski w Chęcinach

Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne

Muzeum Wsi Kieleckiej

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej
w Chęcinach

Geopark Świętokrzyski

Jaskinia Raj

Portal Informacji Kulturalnej
wici.info
Świętokrzyskie wirtualnie

Kielce Raj dla dzieci

 

©ˆ 2013 Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

 

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach
ul. Armii Krajowej 18A, 26-060 Chęciny
tel. 41 3151097
http://www.ckis.com.pl
email: sekretariat@ckis.checiny.pl
NIP: 959-15-58-476

 

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach realizuje projekt "Zaczytani chęcinianie” dofinansowany w ramach Programu Rządowego. Promocja czytelnictwa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach realizuje zadanie pn.: Miejsce dla sztuki" w ramach Programu Infrastruktura domów kultury, które dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.