BIBLIOTEKA


 
 
 
 
 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

 

 
 

 MUZEALNA IZBA GÓRNICTWA  KRUSZCOWEGO W MIEDZIANCE

 

Kadrówka wkroczyła do Chęcin. Piękna uroczystość na Rynku Górnym, specjalne odznaczenia i muzyczny spektakl

11 sierpnia, uczestników 58. Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej oficjalnie powitał na Rynku Górnym w Chęcinach burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski, a wieloletni komendant marszu, obecnie minister i szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wręczył ważne medale i odznaczenia. Medal „Pro Patria” otrzymał również burmistrz Robert Jaworski. Podczas wydarzenia nie zabrakło też muzycznego spektaklu, będącego częścią projektu „Pamięci Bohaterom. Chęciny 2023” dofinansowanego z Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

             Tegoroczny - 58. Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej  (43. po wojnie) przeszedł do historii. Kadrówka wyruszyła z krakowskich Oleandrów 6 sierpnia, w rocznicę wymarszu legionistów Józefa Piłsudskiego. Trasa marszu wiodła historycznym szlakiem m.in. przez Michałowice, Słomniki, Miechów, Wodzisław, Jędrzejów, Chojny nad Nidą, Chęciny i Szewce do Kielc. W tegorocznym Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej uczestniczyło 350 osób. Jego Komendantem był Dionizy Krawczyński.

            Tradycyjnie już 11 sierpnia uczestnicy Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej wkroczyli do Chęcin. - Każdego roku wejście Kadrówki do Chęcin jest dla nas bardzo ważnym wydarzeniem. Zawsze witamy wszystkich z wielkim entuzjazmem. Kadrówka to żywa lekcja historii i żywy pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego – mówi burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, który wspólnie z ministrem Janem Józefem Kasprzykiem, szefem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także z przedstawicielami Marszu złożył kwiaty przy pomniku Powstańców Styczniowych na cmentarzu parafialnym w Chęcinach oraz na grobie Danuty i Franciszka Kłobuckich – wieloletnich przyjaciół Kadrówki. - Dzisiejsza Kadrówka to kontynuacja marszów, które odbywały się w bardzo trudnym dla Polski czasie zniewolenia komunistycznego w latach osiemdziesiątych. Wtedy uczestnicy wydarzania poddawani byli szykanom, a wzięcie udziału w marszu wymagało wiele odwagi. Odwagą wykazywali się także ci, którzy pomagali uczestnikom. Takimi ludźmi byli Danuta i Franciszek Kłobuccy, mieszkańcy Szewc – mówi minister Jan Józef Kasprzyk.

            Uczestników wydarzenia powitał burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski. Nie krył podziwu i wdzięczności dla uczestników Marszu, którzy przebyli tą samą drogę, co przed laty bohaterowie walczący o niepodległość. - Marsz z Krakowa do Kielc jest upamiętnieniem czynu zbrojnego żołnierzy strzeleckiej I Kompanii Kadrowej, która to rozkazem Józefa Piłsudskiego 6 sierpnia 1914 roku wyruszyła z Krakowa do zaboru rosyjskiego, obalając po drodze rosyjskie słupy graniczne. To był historyczny marsz ku wolności – podkreślał burmistrz Robert Jaworski. - Wielkie ukłony i szacunek należą się dla wszystkich uczestników tegorocznego Marszu, że wyruszyli szlakiem tych bohaterów, którzy przed laty szli walczyć o naszą wolność. To właśnie dzięki takim ludziom, pamięć o tamtych wydarzeniach zawsze będzie żyła w sercach kolejnych pokoleń, wywołując zadumę i refleksję – zaznaczył burmistrz Robert Jaworski.

            Zdaniem wiceministra Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, I Kompania Kadrowa wypełniała to, na czym Józefowi Piłsudskiemu i jego współpracownikom najbardziej zależało, na budzeniu uśpionych sumień polskiego narodu. - Po klęsce Powstania Styczniowego naród popadł w letarg, a wielu wątpiło, czy odzyskanie niepodległości jest w ogóle możliwe. Jednak kompania stanęła do walki przeciwko carskiej Rosji, pokazując, że głęboka wiara w cel prowadzi do sukcesu. „Marsz Ku Wolności” stanowił jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, a Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej w nowoczesny sposób upamiętnia historię naszego kraju w XXI wieku – mówi minister Jan Józef Kasprzyk.

            W wydarzeniu udział wzięła także wicemarszałek Renata Janik. - Przed laty mieszkańcy Chęcin witali I Kompanię Kadrową pełni nadziei na upragnioną wolność. Tamten marsz po niepodległość dotarł wówczas do celu. Dziś chylimy czoła zarówno przed bohaterami minionych wydarzeń, jak również przed uczestnikami marszu, dziękując, że w tak piękny sposób pokazują swoje przywiązanie do historii – podkreśla wicemarszałek Renata Janik.

            Podczas uroczystego apelu na rynku w Chęcinach, ważnym momentem było wręczenie przez ministra Jana Józefa Kasprzyka medali dla osób szczególnie zaangażowanych w kultywowanie i upowszechnianie wiedzy o historii walk niepodległościowych. Medalem „Pro Patria” za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny uhonorowany został także burmistrz Robert Jaworski. Medale te otrzymali także: starosta jędrzejowski Paweł Faryna, burmistrz Wodzisławia Dominik Łukasik, Krzysztof Bińkowski, Marek Lazurek, płk Marcin Matczak, Jan Perliński, kpr Agnieszka Sarna, Dariusz Sońta i mjr Mariusz Wielgus. Medale 100-lecia odzyskania niepodległości otrzymali: Szymon Bożęcki, Roman Fido, Robert Fiszer, Piotr Kotwicki, Monika Malczewska, Piotr Malczewski, Tomasz Mirka, Krzysztof Sitkowski, Karol Sońta, Piotr Wojnarski i Emil Wydra. Medalami „Pro Bono Poloniae” za upowszechnianie wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie oraz poza granicami kraju uhonorowani zostali: ppłk Arkadiusz Radziński, Dariusz Stępień i Daniel Stock.

            Tradycją już jest ze podczas wydarzenia burmistrz Robert Jaworski przyznaje upominki dla najstarszego i najmłodszego uczestnika Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Od wielu lat najstarszym uczestnikiem marszu jest Pan Jan Mencel. Natomiast najmłodszą uczestniczką została Oliwia Pyrcik. Upominki odebrali z rąk burmistrza Roberta Jaworskiego, ministra Jana Józefa Kasprzyka i wicemarszałek Renaty Janiki. Wręczono też nagrody zwycięskim drużynom w zawodach marszowych i wyróżniającym się uczestnikom marszu.

            Podczas wyjątkowego spotkania na chęcińskim Rynku Górnym pieśni legionowe wykonał Chór Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz artystka Stanisława Żądecka. Był uroczysty apel, a także złożenie symbolicznych kwiatów i tym samym oddanie hołdu mieszkańcom Chęcin zamordowanym przez Niemców podczas II wojny światowej. Na zakończenie odbył się spektakl muzyczny „Nasza to krew” Teatru Muzycznego IWIA. Wydarzenie odbyło się w ramach realizacji projektu pod nazwą "Pamięci Bohaterom Chęciny 2023" dofinansowanego ze środków Biura "Niepodległa" w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa". Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski.

Agnieszka Olech

 

Partnerzy :

Gmina i Miasto Chęciny

Zamek Królewski w Chęcinach

Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne

Muzeum Wsi Kieleckiej

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej
w Chęcinach

Geopark Świętokrzyski

Jaskinia Raj

Portal Informacji Kulturalnej
wici.info
Świętokrzyskie wirtualnie

Kielce Raj dla dzieci

 

©ˆ 2013 Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

 

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach
ul. Armii Krajowej 18A, 26-060 Chęciny
tel. 41 3151097
http://www.ckis.com.pl
email: sekretariat@ckis.checiny.pl
NIP: 959-15-58-476

 

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach realizuje projekt "Zaczytani chęcinianie” dofinansowany w ramach Programu Rządowego. Promocja czytelnictwa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach realizuje zadanie pn.: Miejsce dla sztuki" w ramach Programu Infrastruktura domów kultury, które dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.