BIBLIOTEKA


 
 
 
 
 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

 

 
 

 MUZEALNA IZBA GÓRNICTWA  KRUSZCOWEGO W MIEDZIANCE

 

„Czy znasz życie i mowę swych przodków? - Zapytaj babcię, zapytaj dziadka”

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny serdecznie zaprasza wszystkich  mieszkańców gminy Chęciny do udziału w konkursie pn. „Czy znasz życie i mowę swych przodków? - Zapytaj babcię, zapytaj dziadka”. Konkurs ma na celu pokazanie różnic i cech wspólnych życia wiejskiego dziadków i wnuków na przestrzeni mijających lat oraz integracje międzypokoleniową.
Aby odpowiedzieć na pytania konkursowe, należy skorzystać z różnych źródeł wiedzy: podręczników, słowników, Internetu. Najcenniejszym źródłem będzie jednak rozmowa z babcią, dziadkiem, osobą, która pamięta dawne życie na wsi.

Konkurs składa się z zestawu 20 pytań, które stanowią załącznik do udostępnianego regulaminu. Zestaw pytań wraz z regulaminem dostępny jest w formie elektronicznej

http://www.checiny.pl/  i http://www.ckis.checiny.pl/oraz w formie papierowej na portierni Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą przekazania wypełnionej Karty Odpowiedzi, zgody i RODO (tylko w formie papierowej) czyli złożenia ich na portierni Centrum Kultury i Sportu  w Chęcinach najpóźniej do dnia 10.05.2022 do godziny 15.30.  

Pomysłodawcą konkursu i autorem pytań jest Pan Marian Kwiecień – świętokrzyski regionalista, pasjonat kultury ludowej.

Karta konkursowa

Regulamin konkursu

RODO konkursu