BIBLIOTEKA


 
 
 
 
 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

 

 
 

 MUZEALNA IZBA GÓRNICTWA  KRUSZCOWEGO W MIEDZIANCE

 

Odszedł Pan Henryk Borek

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Henryka Borka, który zmarł w dniu 18 lutego 2021 r. w wieku 80 lat.

Śp. Henryk Borek przez wiele lat aktywnie dzia­łał w Klubie Sportowym Piast Chęciny i w Okręgowym Związku Kolarskim. Był także członkiem Kolegium Sędziowskiego, sędzią kolarskim i szosowym. Sędziował Międzynarodowe Zawody Kolarskie w Lublinie, Radomiu i w Kielcach. Był Kie­rownikiem drużyny piłkarskiej - w Klubie Sportowym Piast Chęciny. Śp. Henryka Borka zapamiętamy jako osobę bardzo zaangażowaną w życie społeczne gminy Chęciny oraz krzewienie sportowej aktywności jej mieszkańców. Wychował wiele pokoleń młodych sportowców.

Pogrążonej w smutku Rodzinie składamy najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia.

 Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Radni Rady Miejskiej w Chęcinach, Sołtysi i Przewodniczący Rad Osiedlowych, oraz pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach i jednostek organizacyjnych.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 22 lutego 2021 r. i rozpoczną się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym p.w. Św. Bartłomieja w Chęcinach o godz. 14:00.