BIBLIOTEKA


 
 
 
 
 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

 

 
 

 MUZEALNA IZBA GÓRNICTWA  KRUSZCOWEGO W MIEDZIANCE

 

Poszukiwali chęcińskich skarbów

"Przygoda chęcińska – fascynacja historią i walorami geologiczno-przyrodniczymi Korzecka i Mostów" rozpoczęła się 15 września br. pieszą wędrówką w poszukiwaniu skarbów chęcińskich. Liczna grupa poszukiwaczy chęcińskich skarbów wyruszyła spod Zamku zapoznając się z jego historią i legendami.

Na trasie spotkali geologów z „Geo Learning” działających w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, którzy opowiedzieli o zasobach geologicznych Gminy Chęciny na przykładzie kamieniołomu Rzepka. Wcielając się w rolę geologów uczestnicy uczyli się obsługi sprzętów terenowych i wspólnie odnaleźli w Korzecku jaskinię zwaną Schroniskiem Szklarków. Gdy tylko „poszukiwacze” dotarli na skraj lasu przewodnikiem został podłowczy Koła Łowieckiego nr 10 „Jaźwiec” w Kielcach, Dariusz Knap, który opowiedział o przyrodzie i zwierzętach jakie występują w okolicznych lasach oraz o właściwym zachowaniu się na szlaku. Szlak zaś prowadził poszukiwaczy prosto do miejscowości Mosty, w których zgodnie z legendą Królowa Bona zgubiła część swoich skarbów.

Przybyłych gości oraz poszukiwaczy skarbów powitały występy zaproszonych artystów. Wspaniale zaprezentowały się: Chór Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod batutą pana Przemysława Gruszki, dzieci i młodzież ze Studia Piosenki działającego przy CKiS w Chęcinach oraz zespół Miedzianeczki. Dzieci czarowały na scenie wraz z czarodziejem podczas pokazu Teatru Iluzji. Dosłownie wybuchową atrakcją był jednak pełen pirotechnicznych atrakcji występ zespołu muzycznego HIT BOYZ. Grane przez nich przeboje porwały wszystkich uczestników do tańca.

W trakcie trwania festynu można było nadal kontynuować poszukiwanie skarbów, tym razem na różnego rodzaju warsztatach promujących zasoby Gminy Chęciny. Na terenie festynu znajdowało się pięć stoisk tematycznie nawiązujących do różnych lokalnych zasobów.

Na stoisku Geologicznym przygotowanym przez GeoLearning zapraszano na warsztaty, na których można było m.in. nauczyć się rozpoznawać główne typy i rodzaje skał tj.: osadowe, metamorficzne, magmowe jako kontynuację zajęć przeprowadzonych w terenie w kamieniołomie Rzepka.

Kolejną ciekawostką było stoisko Koła Łowieckiego nr 10 „Jaźwiec” w Chęcinach gdzie promowano tradycje łowieckie i role myśliwego w ochronie przyrody, przybliżano zagadnienia związane z ochroną przyrody, ekologią, biologią zwierząt łownych zamieszkującą pola i lasy z terenu Gminy Chęciny.

Nie lada gratką dla najmłodszych było stoisko Ostoi Dworskiej, gdzie przeprowadzano warsztaty, które nawiązywały do „wędrówki”. Uczestnicy podczas zajęć opracowywali grę planszową tzw. „Ekologiczną mapę omawianego krajobrazu” czyli wykonaną własnoręcznie stylizowaną mapę z zaznaczonymi najciekawszymi obiektami turystycznymi (Ruiny Zamku Królewskiego, zabytkowa starówka i Ratusz, kościoły i klasztory, Dwór Starostów Chęcińskich, Jaskinia Piekło, Jaskinia Raj, Skansen w Tokarni ) Gminy Chęciny, którą potem przekształcano we własną zaprojektowaną eko grę planszową. Warsztaty wprowadzały uczestników w fascynujący świat alchemii natury, tradycji i kultury. Była to opowieść o krajobrazie kulturowym z naszej małej ojczyzny, ilustrowana fotografią i eksponatami dawnej wsi.

Podczas festynu nie mogło zabraknąć stoiska Muzealnej Izby Górnictwa Kruszcowego z Miedzianki, gdzie odbyły się warsztaty przybliżające tradycje górnicze gminy Chęciny, prezentujące średniowieczne stroje górnicze, sposoby pracy górnika od czasów średniowiecznych do obecnych. W ramach warsztatów można było malować amonity i poznać tradycje pasowania na górnika.

Mnóstwo radości i zabawy dostarczyła Rycerska Grupa Rekonstrukcyjna, która w trakcie warsztatów prezentowała tradycje rycerskie Ziemi Chęcińskiej, gry i zabawy średniowieczne dla dzieci i dorosłych.

Dzięki takim warsztatom w bezpośredni sposób można było zapoznać się z walorami Gminy Chęciny, poznać to co jest najbardziej charakterystyczne dla naszego regionu i z czego możemy być bardzo dumni.

Udział w Przygodzie Chęcińskiej uświadomił nam, że mieszkamy w pięknym miejscu o bogatych tradycjach, gdzie można mieszkać, pracować i przeżywać prawdziwe przygody dobrze się przy tym bawiąc z rodziną i przyjaciółmi.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury w Korzecku. Projekt współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej pozyskanych z Lokalnej Grupy Działania "Perły Czarnej Nidy" realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury w Korzecku

Partnerzy :

Gmina i Miasto Chęciny

Zamek Królewski w Chęcinach

Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne

Muzeum Wsi Kieleckiej

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej
w Chęcinach

Geopark Świętokrzyski

Jaskinia Raj

Portal Informacji Kulturalnej
wici.info
Świętokrzyskie wirtualnie

Kielce Raj dla dzieci

 

©ˆ 2013 Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

 

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach
ul. Armii Krajowej 18A, 26-060 Chęciny
tel. 41 3151097
http://www.ckis.com.pl
email: sekretariat@ckis.checiny.pl
NIP: 959-15-58-476

 

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach realizuje projekt "Zaczytani chęcinianie” dofinansowany w ramach Programu Rządowego. Promocja czytelnictwa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach realizuje zadanie pn.: Miejsce dla sztuki" w ramach Programu Infrastruktura domów kultury, które dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.