BIBLIOTEKA


 
 
 
 
 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

 

 
 

 MUZEALNA IZBA GÓRNICTWA  KRUSZCOWEGO W MIEDZIANCE

 

"Kadrówka" wkroczyła do Chęcin

Uroczysta Msza Święta, złożenie wiązanek pod pomnikiem bohaterów, piknik historyczny "Światło Niepodległości", koncert pieśni patriotycznych i wieczorny apel na chęcińskim Rynku podsumowujący tegoroczną "Kadrówkę". 11 sierpnia uczestnicy 54. i 39. po wojnie Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej dumnie wkroczyli do Chęcin. Tym razem, w marszu udział wzięło blisko 350 osób.

 

 

Kiedy 11 sierpnia kadrowicze wkroczyli do Chęcin mieli już za sobą sto kilometrów marszu, który tradycyjnie już wyruszył 6 sierpnia z krakowskich Oleandrów. - Marsz z Krakowa do Kielc jest upamiętnieniem czynu zbrojnego żołnierzy strzeleckiej I Kompanii Kadrowej, która to rozkazem Józefa Piłsudskiego 6 sierpnia 1914 roku wyruszyła z Krakowa do zaboru rosyjskiego, obalając po drodze rosyjskie słupy graniczne – mówi Dionizy Krawczyński, komendant Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej.

Po powitaniu kadrowiczów w Chęcinach i zakwaterowaniu ich w tutejszej Szkole Podstawowej, punktualnie w samo południe odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny i uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. W przejmującej homilii, proboszcz parafii pw. Św. Bartłomieja w Chęcinach podkreślał jak ważna jest pamięć o bohaterach tamtych wydarzeń. Następnie, uczestnicy marszu prowadzeni przez szwadron kawalerii konnej uroczyście przemaszerowali wraz z władzami Gminy i Miasta Chęciny ulicami królewskiego miasteczka pod Pomnik Ofiar Hitleryzmu przy ulicy Małogoskiej, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze.

Po tych uroczystościach kadrowicze udali się na posiłek i krótki odpoczynek do Szkoły Podstawowej w Chęcinach. Tutaj też większość z nich suszyła swoje namioty i ubrania po ulewie, jaka spotkała ich na trasie dnia poprzedniego. - Pogoda w tym roku dopisywała nam wyjątkowo. Chwilami było aż zbyt gorąco. Zdarzały się też nagłe deszcze, jak wczoraj. W związku z potężną ulewą jedna z grup nie dotarła do Chęcin i musiała zmienić nieco trasę – mówi komendant Dionizy Krawczyński. Kadrowicze do przejścia mieli w sumie 120 kilometrów. - Ludzie na trasie zawsze są dla nas bardzo życzliwi. Wiemy już w jakiej miejscowości i kto daje nam jabłka, a kto wodę. Ludzie wychodzą na ulicę i witają nas niezwykle ciepło. To wielki przejaw patriotyzmu – zaznacza komendant, Dionizy Krawczyński.

W niedzielne popołudnie, w związku z wkroczeniem do Chęcin 54. i 39. po wojnie Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej, zorganizowano na chęcińskim Rynku piknik historyczny "Światło Niepodległości". Swoje stoiska wystawili żołnierze Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, a także Jednostka Strzelecka numer 2130 z Kazimierzy Wielkiej, wchodząca w skład Związku Strzeleckiego "Strzelec". Podczas Pikniku wystąpili nasi lokalni artyści: Wiktoria Kędzior, Wojciech Wcisło, Magdalena Nartowska, Hanna Bukowska i Karol Krzywicki i Ryszard Kwiecień. O godzinie 19.30 rozpoczął się koncert pieśni patriotycznej, a o godzinie 21.00 uczestnicy marszu wkroczyli na rynek z ponad 150 zapalonymi zniczami, symbolizującymi pamięć mieszkańców Chęcin, którzy za naszą wolność przelali krew podczas II Wojny Światowej.

Podczas wieczornego apelu podsumowującego Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej komendant Dionizy Krawczyński złożył podziękowania na ręce burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, Roberta Jaworskiego, za wsparcie i ciepłe przyjęcie uczestników marszu. Witając oficjalnie "kadrowiczów" Burmistrz przypomniał historyczne wydarzenia z 1914 roku, kiedy to 3 sierpnia Józef Piłsudski powołał do życia Pierwszą Kompanię Kadrową, formację, która trzy dni później, rozpoczęła historyczny marsz ku wolności. - Szli, aby walczyć o naszą wolność – podkreślał burmistrz, Robert Jaworski, witając "Kadrowiczów" na chęcińskim Rynku zawołaniem "Czołem Kadrówka". Popłynęły też gorące podziękowania za piękną, żywą lekcję historii. - Każdego roku wywołuje ona zadumę i refleksję wśród wszystkich, którzy odnoszą się z szacunkiem do Ojczyzny i bogatej historii naszego narodu – mówił Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.

Apel podsumowujący marsz stał się także doskonałą okazją do wręczenia nagród zwycięskim drużynom w zawodach marszowych i wyróżniającym się uczestnikom marszu. Tradycją już stało się specjalne uhonorowanie przez władze Gminy i Miasta Chęciny najmłodszego i najstarszego "Kadrowicza", którym prezenty wręczył burmistrz, Robert Jaworski. Najstarszym uczestnikiem Marszu był Jan Mencel, a najmłodszą uczestniczką zaledwie dwuletnia Oliwka Mrówka, która szła wspólnie z rodzicami. - Warto uczyć patriotyzmu od najmłodszych lat – podkreślała Monika Mrówka, mama małej Oliwki.

Warto przypomnieć, że do I Kompani Kadrowej należał także mieszkaniec Chęcin Stanisław Atłas, który do oddziałów strzeleckich wstąpił 11 sierpnia 1914 roku. Notkę biograficzną o nim można znaleźć w wykazie Legionistów Polskich znajdującym się w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. W 1933 roku Stanisław Atłas został pośmiertnie odznaczony przez Józefa Piłsudskiego Krzyżem Niepodległości za pracę na rzecz odzyskania wolności.

Agnieszka Olech