BIBLIOTEKA


 
 
 
 
 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

 

 
 

 MUZEALNA IZBA GÓRNICTWA  KRUSZCOWEGO W MIEDZIANCE

 

Wernisaż wystawy ˝Pocztówki z podróży pędzlem malowane˝ Henryka Sarny

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny zaprasza na wernisaż wystawy Henryka Sarny "Pocztówki z podróży pędzlem malowane" - 24 marca 2019 godz.16.30 Kamienica "Niemczówka" w Chęcinach.

Henryk Sarna urodził się w 1933 roku w Radomiu. Tam też ukończył Wydział Budownictwa Szkół Techni-cznych. Wykształcenie artystyczne  zdobywał w Ognisku Plastycznym gdzie jego mistrzami byli słynni malarze artyści Wacław Dobrowolski i Lucjan Lejman.  Maluje głównie temperą tuszem, sepią i akwarelą. Najchętniej w plenerze, gdzie tworzy przepiękne pejzaże. Jego obrazy nasycone barwami, pełne światła ze wspaniałym wyczuciem otaczającej go natury cieszą oczy i radują serca odbiorców.
Henryk Sarna ma w swoim dorobku artysty-cznym wiele wystaw indywidualnych, wystaw rodzinnych udział w bardzo wielu wystawach zbiorowych, w tym poplenerowych oraz wiele nagród i wyróżnień.
Tematyka prac Pana Henryka jest w dużej mierze związana z Jego umiłowaniem podróży. Często Jego prace są „pocztówkami” dokumen-tującymi miejsca, które odwiedził.
Zobaczyć można pejzaże  nie tylko z rodzinne-go Radomia i jego okolic, Gór Świętokrzyskich czy Kazimierza Dolnego ale również z Asyżu, Nowego Jorku, Rosji, Białorusi,
Litwy, Izraela oraz Francji. Swoje podróże od lat opisuje we „Wspominkach z plenerów”, które stają się swoistym przewodnikiem po Jego wystawach.
Królewskie Chęciny malował po raz pierwszy w 2004 roku na I Międzynarodowym Plenerze Malarskim. Od tego czasu odwiedzał nas wielokrotnie a spod jego pędzla wychodziły przepiękne obrazy uwieczniające urokliwe zakątki naszego miasta. Jego postać pochylona nad szkicownikiem, przy którejś z chęcińskich uliczek, świadczy o tym, że właśnie rozpoczął się Plener Malarski.
Na wystawie prezentujemy 50 prac malowanych różną techniką. Miedzy nimi oczywiście obrazy powstałe w Chęcinach i przygotowane specjalnie na tę okazję dokumentujące zmiany zachodzące w naszym mieście. Wrażliwość i wspaniałe wyczucie barw Pana Henryka sprawiają, że każdy malowany motyw potrafi zamienić w piękną „Pocztówkę Chęcińską” nawiązując do tematu organizowanych przez nas Plenerów Malarskich.