BIBLIOTEKA


 
 
 
 
 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

 

 
 

 MUZEALNA IZBA GÓRNICTWA  KRUSZCOWEGO W MIEDZIANCE

 

Zabrzmiał "Gaudeamus" na Chęcińskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku


Już po raz drugi w historii odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Chęcińskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, w której udział wzięło blisku stu studentów. Kilkunastu z nich po raz pierwszy złożyło uroczyste ślubowanie i odebrało studenckie legitymacje. Wykład inaugurujący wygłosiła profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolog UJK.  

Jesień życia w Chęcinach jest ciekawa

Inauguracja roku akademickiego ma szczególną wymowę dla wszystkich studentów, ponieważ rozpoczyna kilkumiesięczny czas wytężonej nauki. Z tej okazji w murach hali "Pod Basztami" zabrzmiał hymn „Gaudeamus Igitur” zwiastujący początek nowego roku akademickiego zarówno dla studentów, jak i dla kadry naukowej. - Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku inauguruje drugi rok działalności – mówił Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski podczas uroczystej inauguracji, podkreślając, że jesień życia wcale nie musi oznaczać nudy i stagnacji. - Uniwersytet Trzeciego Wieku to miejsce, gdzie seniorzy mogą śmiało realizować swoje pasje i marzenia oraz rozwijać potencjał intelektualny. Osoby starsze zajmują bardzo ważne miejsce w hierarchii życia społecznego. Ich mądrość, wiedza i doświadczenie są fundamentem do dalszego rozwoju naszej Małej Ojczyzny – zaznaczył Burmistrz, Robert Jaworski, który nie ukrywał radości z coraz większego zainteresowania Uniwersytetem Trzeciego Wieku. - Dziś wszyscy zdajemy sobie sprawę, że przejście na emeryturę to nie tylko zamknięcie pewnego etapu w aktywności zawodowej, ale to przede wszystkim początek realizacji swoich pasji i zaangażowanie się w życie społeczne Do grona studentów wkracza coraz więcej seniorów, co nas ogromnie cieszy. Ważne jest jednak również to, że Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku, który poprzez kształcenie ustawiczne, aktywizację ruchową i pobudzanie do twórczej aktywności wprowadza osoby starsze w nowy, ciekawy, a zarazem pełen wyzwań okres jesieni życia – mówił Burmistrz Robert Jaworski.

Rok akademicki zapowiada się interesująco

Warto zaznaczyć, że na drugi rok akademicki chęcińskiego Uniwersytetu zapisało się blisko stu studentów, z czego kilkanaście osób odebrało po raz pierwszy legitymacje studenckie z rąk Burmistrza Roberta Jaworskiego oraz Zenony Dołęgowskiej, prezes Chęcińskiego Uniwersytetu. - W tym roku na studentów czeka kolejny rok interesujących zajęć – mówi prezes, Zenona Dołęgowska. - Tematyka tegorocznych wykładów, podobnie jak ubiegłorocznych, będzie oscylowała wokół tematyki zdrowotnej, ale także tej promującej aktywny i zdrowy styl życia. Cotygodniowe wykłady będą odbywały się z różnych dziedzin. Raz w miesiącu będziemy odbywać wycieczki w różne zakątki województwa świętokrzyskiego – zapowiedziała prezes, Zenona Dołęgowska, która podkreślała, że zajęcia dla studentów to nie tylko nauka, ale przede wszystkim idealny sposób na integrację z rówieśnikami. W imieniu studentów złożyła też podziękowania na ręce wszystkich tych, którzy zaangażowali się w powstanie Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. - Przede wszystkim chcę podziękować Burmistrzowi Robertowi Jaworskiemu za ubiegłoroczną inicjatywę powstania Uniwersytetu i wszechstronną pomoc w tworzeniu programu. Dziękuję także dyrektor Centrum Kultury i Sportu, Renacie Janusz oraz pracownikom CKiS za wielką życzliwość i pomoc. Podziękowania kieruję także do całego Zarządu Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – dziękowała prezes Zenona Dołęgowska podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego.

Zgłębią tajniki internetu

Uroczystość inaugurująca rok akademicki stała się także okazją do oficjalnego zaprezentowania projektu Latającej Akademii Edukacji Cyfrowej, prowadzonego przez Chorągiew Kielecką ZHP. - W ramach realizacji projektu, seniorzy z Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapoznają się z podstawami bezpiecznego korzystania z internetu – podkreślał harcmistrz Kieleckiej Chorągwi ZHP, Tomasz Rejmer. - Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych wśród seniorów. Postaramy się przekazywać wiele bardzo przydatnych informacji. W trakcie zajęć będziemy zachęcać do korzystania z bankowości internetowej, czy platformy ePUAP, dzięki której można mieć kontakt z urzędami bez konieczności wychodzenia z domy. Poza tym, seniorzy nauczą się jak robić zakupy w internecie, komunikować się ze sobą czy zamieszczać własne treści – wymieniał Paweł Jachowicz, realizator projektu.

Po wręczeniu legitymacji studenckich oraz informatorów na pierwszy semestr drugiego już roku akademickiego i uroczystym odśpiewaniu „Gaudeamus Igitur” rok akademicki Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uznano za otwarty. Uroczystość zwieńczył niezwykle interesujący wykład inauguracyjny „Wpływ mitu gen. F. Franco na sytuację polityczną”, który wygłosiła profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolog Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
źródło: www.checiny.pl