BIBLIOTEKA


 
 
 
 
 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

 

 
 

 MUZEALNA IZBA GÓRNICTWA  KRUSZCOWEGO W MIEDZIANCE

 

Goście z Ukrainy i Mołdawii odwiedzili halę „Pod Basztami”

Władze województwa świętokrzyskiego, podając jako najlepszy przykład efektywnego pozyskiwania środków zewnętrznych Gminę i Miasto Chęciny, zaprosiły na wizytę przedstawicieli biznesu, administracji i organizacji pozarządowych z Ukrainy i Mołdawii. Zagraniczną delegację powitał w hali „Pod Basztami” Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski wraz z Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, Renatą Janusz.

Celem wizyty jest prezentacja naszych najlepszych doświadczeń i inwestycji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, funkcjonowania organów władzy oraz działalności organizacji pozarządowych. Jest to również okazja do pokazania dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania i wykorzystania funduszy unijnych, dzięki którym nasze województwo prężnie się rozwija.

Na prośbę marszałka województwa świętokrzyskiego, Adama Jarubasa, zagraniczni goście po zwiedzeniu Kielc i okolic zaproszeni zostali do naszego królewskiego miasta Chęciny. Swoją wizytę rozpoczęli od zwiedzenia hali widowiskowo – sportowej „Pod Basztami”. Po wizycie w CKiS zagraniczni delegaci wyruszyli, aby obejrzeć odrestaurowany Rynek, Ścieżkę Mnicha, Niemczówkę i inne atrakcje chęcińskiego zakątka.

Warto nadmienić, iż Gmina i Miasto Chęciny od kilku lat są liderem w pozyskiwaniu funduszy unijnych, dzięki którym imponująco zmieniło się oblicze Chęcin jak i okolicznych miejscowości. Taki przykład pracy nad inwestycjami jest stawiany za przykład nie tylko lokalnym samorządom, ale jak widać również gościom zagranicznym. 

Magdalena Kręciała