BIBLIOTEKA


 
 
 
 
 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

 

 
 

 MUZEALNA IZBA GÓRNICTWA  KRUSZCOWEGO W MIEDZIANCE

 

„Siedlecczanie” nagrodzeni na VII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Obrzędowych

Zespół folklorystyczno – obrzędowy „Siedlecczanie” wziął udział w VII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Obrzędowych. Konkurs odbył się 7 grudnia, w Wojewódzki Domu Kultury im. Józefa Piłsudzkiego w Kielcach, który był organizatorem wydarzenia oraz fundatorem nagród.

            Impreza ta, ma na celu promowanie kultury ludowej naszego regionu, zanikających zwyczajów, obrzędów i zajęć gospodarskich wsi świętokrzyskiej. Zespoły, przystępujące do rywalizacji konkursowej, przedstawiły programy artystyczne, oparte na zwyczajach
i obrzędach, które w dawnych latach odgrywały ważną role w życiu wiejskiej społeczności, a dziś niestety popadają w zapomnienie. Była to również wspaniała okazja do zaprezentowania umiejętności aktorskich i wokalnych członków zespołów, którzy przygotowywali się to tego wystąpienia przez długie tygodnie. Atrakcją były również barwne stroje, odpowiednie dla konkretnej pracy czy funkcji pełnionej w domu i na wsi oraz przedmioty i rekwizyty, bez których żadne, dawne gospodarstwo domowe nie mogło dobrze funkcjonować.

            Po obejrzeniu 12 imponujących widowisk konkursowych Rada Artystyczna
w składzie:

  • Janina Skotnicka – etnolog, kierownik Działu Sztuki Ludowej Muzeum Narodowego w Kielcach,
  • Tomasz Rak – etnograf, Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni,
  • Jerzy Gumuła – muzyk, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach,

 przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce

  • Zespół Pieśni i Tańca "Leśnianie"

II miejsce ex aequo

  • Zespół Ludowy "Siedlecczanie"
  •  Zespół Ludowy "Jaworzanki"

III miejsce ex aequo

  • Zespół Obrzędowy "Kowalanki"
  • Zespół Obrzędowy "Przepióreczka"

Nasz zespół ”Siedlecczanie” przedstawił widowisko pt. „Kłosiorze, abło wyzwłolyny wilcka”. Jest to barwne przedstawienie, które w ubiegłym roku było również prezentowane w hali „Pod Basztami”. Ukazuje ono polską wieś z początku XX wieku. Autorką scenariusza, reżyserką, a także odtwórczynią jednej z głównych ról jest Pani Stanisława Żądecka, zasłużona znawczyni i promotorka kultury ludowej. W obrzędzie udział wzięło 30 aktorów z gminy Chęciny, którzy swoim talentem, ekspresją i humorem oczarowali wojewódzką publiczność i  zacne jury konkursu.

Serdecznie gratulujemy „Siedlecczanom”, że ich pasja i ciężka praca została tak wysoko oceniona. Wszystkim członkom zespołu dziękujemy za trud i serce z jakim przygotowują się do każdego wystąpienia i przypominają nam jak ważna jest pamięć o kulturze naszych  przodków. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Magdalena Kręciała; foto: WDK Kielce