BIBLIOTEKA


 
 
 
 
 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

 

 
 

 MUZEALNA IZBA GÓRNICTWA  KRUSZCOWEGO W MIEDZIANCE

 

Urządzenia czyszczące dla CKiS

Gmina Chęciny za pośrednictwem Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach pozyskała środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup urządzeń służących utrzymaniu porządku w hali i wokół niej.

Wniosek CKiS został przyjęty do projektu w ramach realizacji „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami obszar G”.  Dzięki pozyskanym środkom udało się zakupić: automat szorująco – zbierający z trakcją, odśnieżarkę spalinową, kosę spalinową i myjkę wysokociśnieniową wraz z akcesoriami. – Duże powierzchnie użytkowe i  szereg wydarzeń sportowo-artystycznych wymaga profesjonalnego sprzętu czyszczącego. Jestem przekonany, że zakupione urządzenia ułatwią utrzymanie porządku w obiekcie i wokół niego – powiedział Burmistrz, Robert Jaworski.

CKiS