BIBLIOTEKA


 
 
 
 
 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

 

 
 

 MUZEALNA IZBA GÓRNICTWA  KRUSZCOWEGO W MIEDZIANCE

 

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chęcinach od Akademii Orange.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chęcinach w 2014 roku po raz kolejny przystąpiła do programu „ Akademia Orange dla bibliotek". Organizatorami programu są Orange Polska i Fundacja Orange.

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych  i promocję ich wykorzystania tak, by Biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Pozyskana kwota została wykorzystana na pokrycie kosztów dostępu do łączy internetowych w Bibliotece Głównej   i filii bibliotecznej.

Dzięki dotacji nasza Biblioteka zakupiła również programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży m.in. interaktywny kurs języka angielskiego, program „Socrates”, kurs ortografii z zasadami pisania oraz cztery części „Akademii Umysłu Junior”. Uzyskana kwota pozwoliła również zakupić książki do nauki korzystania z Internetu dla seniorów. Biblioteka będzie mogła poszerzyć i uatrakcyjnić ofertęrealizowanych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz kontynuować szkolenia dla seniorów.

  Barbara Woś