BIBLIOTEKA


 
 
 
 
 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

 

 
 

 MUZEALNA IZBA GÓRNICTWA  KRUSZCOWEGO W MIEDZIANCE

 

Święto Górników w Miedziance

Tradycyjnie 4 grudnia w Muzealnej Izbie Górnictwa Kruszcowego w Miedziance obchodzone było Święto Górników, czyli Barbórka. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w  miejscowej kaplicy, której przewodniczył ks. Paweł Cudził, Wikariusz Parafii Wierna Rzeka.

Po nabożeństwie barbórkowym wszyscy udali się do świetlicy gdzie odbywał się program artystyczny. Bohaterów wydarzenia, mieszkańców i wszystkich zaproszonych  gości powitał Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski – Dziękuję Państwu za tak liczne przybycie, które pokazuje jak bardzo tradycje górnicze są kultywowane w tej części naszej gminy.

Następnie wspólnie z Chórem Parafialnym „Wierna Rzeka” pod kierunkiem Czesława Sornata odśpiewano hymn górniczy „Niech żyje nam górniczy stan”. W tej podniosłej atmosferze rozpoczęła się część artystyczna Barbórki w Miedziance. Niezwykły popis swoich talentów wokalno-tanecznych zaprezentowały „Nutki” ze Szkoły Podstawowej w Polichnie pod opieką Małgorzaty Habik. Wyśpiewane ludowe utwory zachwyciły zgromadzoną publiczność. Podczas wydarzenia wystąpili również uczniowie z ZPO
w Zajączkowie z humorystycznym kabaretem.

W tym szczególnym dniu górnicy z rąk Burmistrza, Roberta Jaworskiego otrzymali życzenia i drobny upominek – Życzę Wam drodzy Górnicy zdrowia, ludzkiej życzliwości oraz wszelkiej pomyślności. Niech Święta Barbara nieustannie otacza Was i Wasze Rodziny opieką, zapewniając poczucie bezpieczeństwa, komfortu życiowego i pewności dnia jutrzejszego.

 

Barbórka to największe święto górników. Największą historię górnictwa na terenie naszej gminy posiada miejscowość Miedzianka, w której już
w czasach średniowiecza wydobywano rudy miedzi, a najstarszy dokument pisany potwierdzający wydobywanie miedzi na tym obszarze pochodzi z 1478 r. Po II wojnie światowej, w latach 1949-1954, ostatni raz prowadzono poszukiwawczą eksploatacje złóż Miedzianki.
O tradycji górniczej w Gminie Chęciny świadczą licznie działające zakłady kamieniarskie. A podobno górnikiem zostaje się na całe życie, dlatego Barbórkę świętują nie tylko czynni hajerzy, tak po śląsku nazywamy górników, ale też emerytowani. 4 grudnia wyjmują z szafy mundury, przypinają medale i dziękują świętej Barbarze za przepracowane na kopalni lata. Swoim młodszym kolegom, którzy nadal fedrują, życzą z kolei tylu wyjazdów, co i zjazdów.

Renata Janusz