BIBLIOTEKA


 
 
 
 
 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

 

 
 

 MUZEALNA IZBA GÓRNICTWA  KRUSZCOWEGO W MIEDZIANCE

 

Zapraszamy do składania ofert na dostawę i sprzedaż 200 krzeseł składanych

DYREKTOR CENTRUM KULTURY I SPORTU W CHĘCINACH

Zaprasza do składania ofert na dostawę:

 

Krzeseł składanych w związku z realizacją wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 o numerze  UM13-6922-UM1300354/14,
tytuł operacji „Zakup wyposażenia dla Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach.

.

Chęciny 14.05.2015r.

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy